Skip to Content

Kort utredningstid for lungekreftpasienter er ikke nødvendigvis assosiert med økt overlevelse

Dette studiet viser at forløpstid ved lungekreft i seg selv neppe er en relevant kvalitetsindikator, og at det er høyst usikkert at reduksjon i forløpstiden vil ha avgjørende betydning for overlevelsen.

Få tilgang

Hvis du er lege, sykepleier eller annen helsepersonell, kan du få tilgang til hele artikkelen ved å opprette en profil på BestPractice Nordic.

Back to top