Skip to Content

Kvalitetsjusterte leveår ved mammografiscreening

Mammografiscreening kan redde noen fra å dø av brystkreft, men det er usikkert om kvinner lever lenger. Screening medfører også mange falske positive mammografier og overdiagnostikk, som reduserer kvinners livskvalitet. Kvalitetsjusterte leveåranalyser (QALY) er en standardmetode for å veie fordeler mot ulemper når man vurderer nytten av en medisinsk intervensjon. Tidligere QALY-analyser har bare sett på dødelighet. Vi har også inkludert totaldødelighet i analysene og brukt individdata for å beregne fordeler og ulemper mer eksakt.

Få tilgang

Hvis du er lege, sykepleier eller annen helsepersonell, kan du få tilgang til hele artikkelen ved å opprette en profil på BestPractice Nordic.

Back to top