Skip to Content

Livsstilsassosierte faktorer og risiko for blærekreft – en kohortstudie fra Norge

Artikkelen omhandler en studie utført for å studere sammenhenger mellom de livsstilsassosierte faktorene KMI (kroppsmasseindeks), fysisk aktivitet, blodtrykk, og blodlipidnivåer (kolesterol og triglyserider) og risiko for blærekreft, med spesielt hensyn til røykevaner.

Få tilgang

Hvis du er lege, sykepleier eller annen helsepersonell, kan du få tilgang til hele artikkelen ved å opprette en profil på BestPractice Nordic.

Back to top