Skip to Content

Målrettet behandling og immunterapi gir pasienter med lungekreft i stadium IV bedre overlevelse

Det forskes mye i lungekreft, og det er god grunn til å tro at vi i de nærmeste årene vil få en rekke nye behandlingsmuligheter som vil løfte overlevelseskurvene for lungekreft ytterligere. Allerede i dag ser vi en oppløftende bedring i overlevelse blant lungekreftpasienter.

Lung Cancer

Få tilgang

Hvis du er lege, sykepleier eller annen helsepersonell, kan du få tilgang til hele artikkelen ved å opprette en profil på BestPractice Nordic.

Back to top