Skip to Content

Osimertinib for T790M-positive og -negative pasienter med EGFR-mutert ikke-småcellet lungekreft

Denne artikkelen finner at osimertinib – en 3. generasjons EGFR-TKI rettet mot EGFR-mutasjonen T790M – er et godt alternativ til 1. og 2. generasjons tyrosinkinasehemmere som behandling for EGFR-mutert lungekreft, både i førstelinje og ved resistens.

Få tilgang

Hvis du er lege, sykepleier eller annen helsepersonell, kan du få tilgang til hele artikkelen ved å opprette en profil på BestPractice Nordic.

Back to top