Skip to Content

Pneumokokkvaksinering av eldre

Streptococcus pneumoniae (pneumokokkbakterien) er en hyppig årsak til infeksjoner hos eldre. Det finnes to forskjellige vaksiner som beskytter mot pneumokokksykdom: PKV13 og PPV23. En ny systematisk litteraturgjennomgang viser at begge vaksinene beskytter mot pneumoni og IPD hos eldre. Folkehelseinstituttet anbefaler at alle personer ≥ 65 år vaksineres med PPV23. For de med særlig høy risiko for pneumokokksykdom anbefales både PKV13 og PPV23.

Få tilgang

Hvis du er lege, sykepleier eller annen helsepersonell, kan du få tilgang til hele artikkelen ved å opprette en profil på BestPractice Nordic.

Back to top