Immunsystemet er kroppens mest avanserte organ. Det må det også være for å kunne håndtere millioner av fremmedstoffer som vi blir eksponert for hver dag –gjennom mat og drikke, luften vi puster inn og gjenstander som vi kommer i berøring med.  De fleste infeksjoner entrer kroppen gjennom øvre luftveier (munn/nese), som er beskyttet av et ...

En studie som nylig ble publisert i PLOS Computational Biology har undersøkt effekten av urbanisering på spredning av influensaliknende sykdom ved hjelp av numeriske simuleringseksperimenter. Studien finner at urbanisering er viktig for effekten av reiserestriksjoner på reduksjon av totalt antall smittede og forsinkelse av spredning. Studien bidrar dermed til å en bedre forståelse av hvordan ...

Ved en influensainfeksjon setter kroppen i gang en immunrespons bestående av antistoffer og T-celler. Antistoffene binder til influensaviruset og forhindrer infeksjon. CD8+ T-celler identifiserer og dreper virusinfiserte celler, mens CD4+ T-celler trengs for god stimulering av både antistoffer og CD8+ T-celler. Antistoffresponsen er i hovedsak rettet mot proteinet hemagglutinin (HA) som finnes på overflaten av ...

#Siste magasin

BestPractice Nordic

Nr. 2 • juni 2020
1. Årgang
  • Diabetes type 2 og hjertesykdom
  • Pneumokokkvaksinering
  • Prevensjon