Skip to Content

Psoriasisartritt og psoriasis – livskvalitet og kontakt med helsesystemet blant pasienter – resultater fra NORdic PAtient survey of Psoriasis and Psoriatic arthritis (NORPAPP)

Få tilgang

Hvis du er lege, sykepleier eller annen helsepersonell, kan du få tilgang til hele artikkelen ved å opprette en profil på BestPractice Nordic.

Back to top