Skip to Content

Kåre Steinar Tveit

Kåre Steinar Tveit er overlege på Hudavdelingen ved Haukeland Universitetssykehus i Bergen i Norge. Hans viktigste forskningsinteresser inkluderer psoriasis, hvor han har fokusert på omega-3 som behandlingsmulighet, komorbiditeter ved psoriasis, behandlingstilfredshet, epidemiologi og livskvalitet blant skandinaviske psoriasispasienter. I tillegg er han involvert i genetiske studier som ikke er relatert til psoriasis.

Back to top