Skip to Content

Resultater fra SELECT-BEYOND-­studien viser at RA-pasienter fortsatt responderer godt på upadacitinib etter 60 uker

Få tilgang

Hvis du er lege, sykepleier eller annen helsepersonell, kan du få tilgang til hele artikkelen ved å opprette en profil på BestPractice Nordic.

Back to top