Skip to Content

Does JAKi Increase the Risk of Cancer in Patients with RA?

Do we need to be aware of cancer risk when treating janus kinase inhibitors (JAKi)? Let Rasmus Westermann, MD, present his study investigating cancer risk in patients with rheumatoid arthritis (RA) treated with JAKi compared to biologics.

Rasmus Westermann

Få tilgang

Hvis du er lege, sykepleier eller annen helsepersonell, kan du få tilgang til hele artikkelen ved å opprette en profil på BestPractice Nordic.

Back to top