Skip to Content

Rethinking Neurodegenerative Diseases – The Neurometabolic Concept

This article introduces a novel neurometabolic framework, advocating a systemic approach to understanding and treating neurodegenerative diseases by focusing on metabolic dysfunctions at their core.

Få tilgang

Hvis du er lege, sykepleier eller annen helsepersonell, kan du få tilgang til hele artikkelen ved å opprette en profil på BestPractice Nordic.

Back to top