Skip to Content

SABCS20: Trastuzumab deruxtecan is a promising new treatment for HER2 positive metastatic breast cancer

Få tilgang

Hvis du er lege, sykepleier eller annen helsepersonell, kan du få tilgang til hele artikkelen ved å opprette en profil på BestPractice Nordic.

Back to top