Skip to Content

Sekundærcancer hos pasienter inkludert i SPCG-7-studien

Artikkelen omhandler en studie som fant økt risiko for urinblærecancer hos pasienter som mottokradikal strålebehandling for prostatacancer, sammenlignet med pasienter som kun fikkhormonbehandling.

Walk In The Woods 1024x470

Få tilgang

Hvis du er lege, sykepleier eller annen helsepersonell, kan du få tilgang til hele artikkelen ved å opprette en profil på BestPractice Nordic.

Back to top