Skip to Content

Studie: Biologisk behandling med upadacitinib viser klare fordeler i behandling av leddgikt

Skrevet av Morten Svarre, Faglig journalist, BestPractice

 

I en studie lagt frem av Roy Fleschmann (Co-Medical Director, Clinical Professor of Medicine, University of Texas Southwestern Medical Center) under EULAR-konferansen 2019 i Madrid, sammenlignes effekten av JAK-hemmeren upadacitinib med effekten av TNF-alfa-hemmeren adalimumab hos pasienter med leddgikt. Adalimumab er det hittil mest anvendte biologiske legemiddelet innen giktsykdommer, psoriasis og kroniske tarmsykdommer som Crohns sykdom og kolitt. 

 I den såkalte SELECT-COMPARE-studien undersøkte man leddgiktpasienter som ikke responderer tilstrekkelig på behandling med methotrexat (MTX). Pasientene ble delt i to grupper, som enten fikk upadacitinib eller adalimumab. Målet var å få klarlagt sikkerhet og effekt hos pasienter i upadacitinib-behandling sammenlignet med den man ser hos pasienter i behandling med adalimumab eller placebo.

Studien viser at upadacitinib gir en bedre behandling enn adalimumab og placebo, både i forhold til symptomer og forverringer. Allerede etter 26 uker opplevde pasientene i behandling med upadacitinib signifikant lavere sykdomsaktivitet og en viss bedring sammenlignet med pasienter i adalimumab-behandling eller placebo. Reduksjoner i smertenivå og forbedring av pasientenes fysiske funksjon var også signifikant større blant de som fikk upadacitinib. Gjennom den 48 uker lange undersøkelsesperioden var det også klart at upadacitinib er bedre egnet til å stanse utviklingen av kroniske, strukturelle leddskader. Dette kunne man se på røntgenbilder.

 

Denne studien viser at upadacitinib er et godt alternativ til andre former for behandling av leddgikt.


  • Kilde: Fleischmann R, et al. Arthritis Rheumatol. 2018;70 (supp10). EULAR 2019

Back to top