Skip to Content

Sykdomsbyrde ved atopisk dermatitt

Atopisk dermatitt (AD) er en vanlig lidelse med prevalens på opptil 20 % blant barn og 10 % blant voksne, og lidelsen medfører ofte dårlig livskvalitet og psykiske problemer. Årsakssammenhenger mellom AD og stress, søvnproblemer og depresjon er komplekse og kan samhandle og forsterke hverandre, noe som kan åpne for nye muligheter for behandling, herunder også av psykologisk karakter.

Få tilgang

Hvis du er lege, sykepleier eller annen helsepersonell, kan du få tilgang til hele artikkelen ved å opprette en profil på BestPractice Nordic.

Back to top