Skip to Content

Upadacitinib – et nytt legemiddel har blitt godkjent til behandling av leddgikt

Skrevet av Morten Svarre, Faglig journalist, BestPractice

På EULAR-konferansen 2019 i Madrid presenterte professor Josef S. Smolen fra Medizinische Universität Wien en ny studie av upadacitinib, en ny JAK1-hemmer som kan gis som tablett mot leddgikt. Studien viste at upadacitinib (UPA) kan brukes i monoterapi, og at medikamentet har noen klare fordeler i forhold til det hyppig anvendte immundempende legemiddelet methotrexat. 

 Målet med undersøkelsen var å vurdere sikkerheten og virkningen ved bruk av upadacitinib hos pasienter med leddgikt. Pasientene gjennomgikk en behandling på 48 uker. Behandlingen forløp ved at pasientene ble delt opp i to tilfeldig utvalgte grupper, hvorav den ene fikk methotrexat og den andre upadacitinib (som ble dosert med henholdsvis 15 eller 30 mg pr. dag).

Forskerne bak studien konkluderer med at behandlingen med upadacitinib alene, uavhengig av om det ble dosert med 15 eller 30 mg pr. dag, resulterte i færre symptomer og bedre fysisk funksjon etter 48 uker.

 

  • Kilde: Upadacitinib as Monotherapy in Patients With Rheumatoid Arthritis: Results at 48 weeks From the SELECT-MONOTHERAPY Study. EULAR 2019.

Back to top