Skip to Content

Annika Skandsen

Annika Skandsen har et PhD-stipendiat ved det psykologiske fakultet, Universitetet i Bergen og er psykologspesialist i Spesialisthelsetjenesten for barn og unge ved BUP Hinna, Stavanger Universitetssykehus. Hun har en bred faglig bakgrunn og en omfattende liste over bidrag til psykologifeltet i Norge. Hennes utdannelsesreise inkluderer en Master of Science (MSc) i ledelse, som komplementerer hennes faglige karriere med en solid forståelse av ledelsesprinsipper.

Annika Skandsen er aktivt involvert i RBUP Øst/Sør sin ressursgruppe i Utviklingsrettet intersubjektiv psykoterapi og bidrar til Barn i Bergen-prosjektet ved RKBU Vest/NORCE. Hennes konsulentvirksomhet for Helsetilsynet og rollen som fagkyndig i Barneverns- og helsenemnda understreker hennes dyptgående ekspertise og engasjement i feltet.

Annika Skandsens faglige interesser dekker et bredt spekter, inkludert traumatisering, omsorgssvikt, utviklingspsykologi, tverretatlig samarbeid, selvskading/suicidalitet, og prestasjonspsykologi. Som foreleser har Skandsen delt sin kunnskap gjennom en rekke publikasjoner og presentasjoner. Erfaringen hennes med traumatiserte barn og ungdom strekker seg over flere viktige norske institusjoner, inkludert politiet ved Statens barnehus, statlig barnevern ved Bufetat, Sosialpediatrisk seksjon ved Barneklinikken Ullevål sykehus/Rikshospitalet, og Barne- og Ungdomspsykiatrisk Poliklinikk (bup).

Articles

Back to top