Skip to Content

Astrid K. Wahl

professor, Avdeling for tverrfaglig helsevitenskap, UiO og ved Klinikk for kirurgi-, inflammasjonsmedisin og transplantasjon, OUS

Articles

Sammenhenger mellom aleksitymi og helsekompetanse hos pasienter med psoriasis

  • / Astrid K. Wahl / Christine R. Borge / Marie Hamilton Larsen / Marit H. Andersen / Yndis Staalesen Strumse
Back to top