Skip to Content

Gro Jamtvedt

Gro Jamtvedt var tidligere avdelingsdirektør i Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten og professor II ved Senter for kunnskapsbasert praksis ved Høgskulen på Vestlandet. Jamtvedt har bidratt til utvikling og utdanning innen kunnskapsbasert praksis og politikk, og kunnskapsoppsummering. Hun er medforfatter av flere lærebøker i kunnskapsbasert praksis, både nasjonalt og internasjonalt.

Back to top