Skip to Content

Brobyggermodellen – integrasjon av kunnskapsbasert praksis og forskning, brukermedvirkning og behovsidentifisert forskning

Brobyggermodellen er en kunnskapsbasert arbeidsmetode som bygger bro mellom identifisering av kunnskapsbehov innen helse- og sosialtjenester, kunnskapsbasert praksis og forskning.

Få tilgang

Hvis du er lege, sykepleier eller annen helsepersonell, kan du få tilgang til hele artikkelen ved å opprette en profil på BestPractice Nordic.

Back to top