Skip to Content

Heidi Ormstad

Heidi Ormstad har en rekke vitenskapelige publikasjoner innen ulike medisinske og helsefaglige fagområder, og har mye erfaring med undervisning og veiledning av studenter på ulike nivåer. Hun har sin utdannelse fra Universitet i Oslo, og utførte sin ph.d. og postdok ved Folkehelseinstituttet.

Heidi Ormstad har vært forskningsleder ved Vestre Viken helseforetak, og har gjennom mange år vært opptatt av og undervist i kunnskapsbasert praksis.  I 2019–2020 var hun ansatt ved Fakultet for helsevitenskap ved OsloMet som professor i helsevitenskap og leder av Brobyggersatsingen.

Back to top