Skip to Content

Ida Svege

Ida Svege arbeider i Stiftelsen Dam med finansiering av forsknings- og helseprosjekter, og er tilknyttet Brobyggersatsingen ved OsloMet. Hun er opptatt av og engasjert i virkemidler som kan øke forskningens relevans og nytteverdi. Fra tidligere har hun klinisk erfaring som fysioterapeut, og hun har vært leder for et nasjonalt, medisinsk kvalitetsregister. Hun har en doktorgrad fra Institutt for klinisk medisin ved Universitetet i Oslo, og har flere vitenskapelige publikasjoner innen ulike helsefaglige felt.

Back to top