Skip to Content

Hassan Abolhassani

med.dr., master of public health (MPH), fil.dr., klinisk immunolog og immungenetisk spesialist, Avdelingen for klinisk immunologi, Instutisjon for laboratoriemedisin, Karolinska Institutet, Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge
Back to top