Skip to Content

Inger Pauline Landsem

Barne- og ungdomsklinikken, Universitetssykehuset Nord-Norge, Tromsø, Institutt for Helse- og omsorgsfag, Det helsevitenskapelige fakultet, UiT Norges arktiske universitet, Tromsø

Articles

Protokoll for God start for Små i Nord-studien

  • / Agnes Bohne / Catharina Elisabeth Arfwedson Wang / Dag Nordahl / Gerit Pfuhl / Inger Pauline Landsem / Jens C. Thimm / Linn Kathrin K. Ilstad / Ragnhild Sørensen Høifødt
Back to top