Skip to Content

Ingunn Brandt,

MSc, Område for helsedata og digitalisering, Folkehelseinstituttet, Oslo

Articles

Hvordan røyking påvirker den genetiske disposisjonen for lungekreft

  • / Ingunn Brandt, / Jaakko Kaprio / Jacob Hjelmborg / Jennifer R Harris,
Back to top