Skip to Content

Jan Haavik

Professor, Forskningsavdelingen, Psykiatrisk Divisjon, Haukeland Universitetssykehus, K.G. Jebsen senter for forskning på nevropsykiatrike lidelser, UiB

Articles

Validitet og diagnostisk treffsikkerhet ved bruk av screeningverktøy for ADHD hos voksne

  • / Erlend Joramo Brevik / Astri Lundervold / Jan Haavik / Maj-Britt Posserud
Back to top