Skip to Content

Validitet og diagnostisk treffsikkerhet ved bruk av screeningverktøy for ADHD hos voksne

Dette paperet undersøker begrepsvaliditeten til de norske oversettelsene av to screeningverktøy for ADHD – ”The Adult Attention-Deficit/Hyperactivity Disorder Self-Report Scale (ASRS) og Wender Utah Rating Scale (WURS)”. Forfatterne finner at WURS har bedre screeningegenskaper enn ASRS, til tross for at utvalget i studien ble klinisk vurdert og diagnostisert med ADHD i voksen alder. Både ASRS og WURS anbefales for å screene for ADHD hos voksne.

Få tilgang

Hvis du er lege, sykepleier eller annen helsepersonell, kan du få tilgang til hele artikkelen ved å opprette en profil på BestPractice Nordic.

Back to top