Skip to Content

Jens Kristoffer Hertel

Jens Kristoffer Hertel er forskningsleder og ph.d ved Senter for sykelig overvekt i Helse Sør-Øst, Sykehuset i Vestfold, Tønsberg.

Back to top