Skip to Content

Johanna Kling

Johanna Kling er klinisk psykolog med PhD i psykologi, utdannet ved Gøteborgs Universitet. Hun har en postdoc-stilling ved Senter for sjeldne diagnoser, Oslo universitetssykehus. Johanna driver et prosjekt, som evaluerer og implementerer Ung Face It – et selvhjelpsverktøy for ungdom med en tilstand eller skade, som påvirker utseendet.

Back to top