Skip to Content

Marie Hamilton Larsen

postdoktor, Avdeling for tverrfaglig helsevitenskap, UiO, førsteamanuensis, Lovisenberg diakonale høyskole

Articles

Sammenhenger mellom aleksitymi og helsekompetanse hos pasienter med psoriasis

  • / Astrid K. Wahl / Christine R. Borge / Marie Hamilton Larsen / Marit H. Andersen / Yndis Staalesen Strumse
Back to top