Skip to Content

Nils Erik Gilhus

Nils Erik Gilhus har vært professor i nevrologi ved Universitetet i Bergen fra 1987 og er nå emeritus. Han er tilsatt som forsker ved Nevrologisk avdeling, Haukeland universitetssykehus, der han har vært overlege fra 1986. Gilhus er tidligere instituttleder, dekanus og avdelingsoverlege. Nils Erik Gilhus har og har hatt en rekke lederverv i faglige organisasjoner nasjonalt og internasjonalt; EAN, EFNS, European School of Neuroimmunology, Norsk nevrologisk forening, Legeforeningen, Hjernerådet, Forskningsrådet, og Universitets- og høyskolerådet. Gilhus har publisert over 500 vitenskapelige artikler, veiledet til 33 doktorgrader og deltatt i 7 EU-prosjekter. Hans særlige forskningsinteresser er myasthenia gravis og epilepsi.

Back to top