Skip to Content

Sandra

Kathrine Aglen Seeberg er MD, overlege på gastromedisinsk avdeling og ph.d.-stipendiat ved Senter for sykelig overvekt i Helse Sør-Øst, Sykehuset i Vestfold, Tønsberg.

Back to top