Skip to Content

Thomas Helland

Dr. Thomas Helland er molekylærbiolog og forsker ved Hormonlaboratoriet, Haukeland universitetssjukehus (HUS). Dr. Helland har lang erfaring med forskning på tamoxifenmetabolisme, inkludert studier som har undersøkt sammenheng mellom endoxifen og klinisk effekt av tamoxifen. Helland er ansvarlig for de farmakokinetiske analysene av tamoxifenmetabolitter ved HUS.

Articles

Back to top