Skip to Content

Trond Geir Jenssen

Trond Jenssen er ansatt som overlege i nyremedisin ved Universitetssykehuset i Oslo,

Rikshospitalet, og er professor II i nyremedisin ved Universitetet i Oslo og professor II

i indremedisin ved Uit Norges Arktiske Universitet. Han har arbeidet med diabetes og

nyremedisin de siste 30 årene, og har medvirket i Helsedirektoratets utarbeidelse av

Retningslinjer for behandling av nyresykdom ved diabetes. Siden 2003 har han vært

Medisinsk medarbeider i Diabetesforbundet.

Back to top