Skip to Content

Framsteg i behandlinga av kronisk nyresjukdom ved diabetes mellitus

Kronisk nyresjukdom er ein kjent komplikasjon og ein vanleg ledsagande tilstand til diabetes mellitus. Den etablerte behandlinga av personar som har diabetes og kronisk nyresjukdom har vore veldig lik for pasientar med diabetes type 1 og type 2. Nye behandlingsprinsipp har vist lovande resultat og kan føre til meir spesifikk behandling av kronisk nyresjukdom generelt.

Få tilgang

Hvis du er lege, sykepleier eller annen helsepersonell, kan du få tilgang til hele artikkelen ved å opprette en profil på BestPractice Nordic.

Back to top