Skip to Content

ESMO 2019: Fremgang i behandlingen av lungekreft

 På årets ESMO-kongress er det flere interessante studier, både for pasienter med ikke-småcellet og småcellet lungekreft. I denne MEDtalken kan du høre hvilke resultater som Jens Benn Sørensen fra Onkologisk klinik, Rigshospitalet, trekker frem.

Back to top