Skip to Content

ESMO 2023: Dobling av overlevelsesraten ved innovativ behandling for metastatisk blærekreft

Daniel Heinrich diskuterer et gjennombrudd i behandlingen av blærekreft presentert av Thomas Powles på ESMO 2023. Studien undersøkte en kombinasjon av pembrolizumab og enfortumab vedotin for førstelinjebehandling av metastatisk urotelialkreft. Resultatene viste en dobling av overlevelsen for pasienter med metastatisk blærekreft, og viktigheten av rask implementering av disse livsendrende behandlingene for pasienter blir understreket.

Daniel Heinrich

Få tilgang

Hvis du er lege, sykepleier eller annen helsepersonell, kan du få tilgang til hele artikkelen ved å opprette en profil på BestPractice Nordic.

Back to top