Skip to Content

External Pelvic Floor Device for Post-Prostatectomy Urinary Incontinence Rehabilitation

An innovative and non-invasive external pelvic floor device, preventing stress (SUI) urinary incontinence and improving sexual health in patients post-prostatectomy, might be a part of future rehabilitation and treatment.

Få tilgang

Hvis du er lege, sykepleier eller annen helsepersonell, kan du få tilgang til hele artikkelen ved å opprette en profil på BestPractice Nordic.

Back to top