Skip to Content

Flere interessante kliniske data for brentuximab vedotin til patienter med Hodgkin lymfom

Martin Hutchings, overlæge, Hæmatologisk afdeling, Rigshospitalet, præsenterede på årets EHA-kongres 5-års data for behandling af grad III-IV Hodgkin lymfom med brentuximab vedotin (fase-3 Echelon-1 studiet). Den eksperimentelle behandling blev sammenlignet med standardbehandling. De opdaterede data viste PFS på 82% for patienter i behandling med brentuximab vedotin vs 75% for patienter i standardbehandling. Som du kan høre i denne MEDtalk, viste studiet flere positive resultater både i forhold til aldersgrupper, udvikling af bivirkninger, sekundær malign udvikling samt graviditet og fødsler. Hør Martin Hutchings perspektivere de kliniske fund.

Få tilgang

Hvis du er lege, sykepleier eller annen helsepersonell, kan du få tilgang til hele artikkelen ved å opprette en profil på BestPractice Nordic.

Back to top