Skip to Content

Maintenance PARP inhibition following chemotherapy for metastatic urothelial carcinoma

In the ATLANTIS rucaparib arm, the PARP-inhibitor rucaparib as maintenance therapy, following platinum-based chemotherapy, shows an extended progression free survival for patients with metastatic urothelial carcinoma. In this MEDtalk, Dr Simon Crabb, Associate Professor in Medical Oncology, presents the trial and the data.

Simon Crabb

Få tilgang

Hvis du er lege, sykepleier eller annen helsepersonell, kan du få tilgang til hele artikkelen ved å opprette en profil på BestPractice Nordic.

Back to top