Skip to Content

R/R AML: The benefit of intensive remission induction chemotherapy prior to allogeneic hematopoietic cell transplantation

The ASAP study is the first randomized controlled trial to question the benefits of intensive remission induction chemotherapy prior to allogeneic hematopoietic cell transplantation for patients with relapsed or refractory AML. Hear the results here, presented by Johannes Schetelig directly from ASH22 in New Orleans.

Johannes Schetelig

Få tilgang til artikkelen

Hvis du er lege, sykepleier eller annen helsepersonell, kan du få tilgang til hele artikkelen ved å opprette en profil på BestPractice Nordic.

Back to top