Skip to Content

EADV20: Sonelokinab – an IL-17 A/F Nanobody®, which neutralizes both IL-17A and IL-17F in patients with moderate to severe chronic plaque-type psoriasis

Få tilgang

Hvis du er lege, sykepleier eller annen helsepersonell, kan du få tilgang til hele artikkelen ved å opprette en profil på BestPractice Nordic.

Back to top