Skip to Content

Understanding and Managing Thromboinflammation

In this MEDtalk, Riitta Lassila, Professor of Coagulation Medicine from Helsinki University, discusses the importance of thromboinflammation. Highlighting its relevance in various medical conditions, including COVID-19, she emphasizes the significance of understanding and managing thromboinflammation in patient care.

Riitta Lassila

Få tilgang

Hvis du er lege, sykepleier eller annen helsepersonell, kan du få tilgang til hele artikkelen ved å opprette en profil på BestPractice Nordic.

Back to top