Skip to Content

Understanding and Managing Thromboinflammation

In this MEDtalk, Riitta Lassila, Professor of Coagulation Medicine from Helsinki University, discusses the importance of thrombo-inflammation. Highlighting its relevance in various medical conditions, including COVID-19, she emphasizes the significance of understanding and managing thrombo-inflammation in patient care.

Riitta Lassila

Få tilgang

Hvis du er lege, sykepleier eller annen helsepersonell, kan du få tilgang til hele artikkelen ved å opprette en profil på BestPractice Nordic.

Back to top