Sammensatt treningsprogram for pasienter med fibromyalgi

Revmatologi | Therese Kristine Dalsbø | 23. Sep 2019 kl. 2:58 |

Fibromyalgi er et smertesyndrom.1 Pasienter kan oppleve langvarige utbredte smerter som kommer og går, og smertene kan kjennes i ulike deler av kroppen. I tillegg opptrer ofte en rekke andre symptomer som stivhet, utmattelse, søvnproblemer eller konsentrasjonsvansker. Symptomene kan variere i intensitet og forverres av stress.  Forekomsten av fibromyalgi er anslått til å være under ...

Nytt rehabiliteringstilbud til pasienter med fibromyalgi

Revmatologi | Anne Marit Mengshoel | 11. Jun 2019 kl. 1:14 |

Intervjuer med kvinner som er blitt friske av fibromyalgi (FM) har lært artikkelforfatter mye om personlige tilfriskningsprosesser. Gjennom møysommelig prøving og feiling har tidligere pasientene på egenhånd lært seg hva slags liv de tåler å leve og klart å bygge opp igjen meningsfulle liv.  I løpet av prosessen har de blitt symptomfrie.1-5 De har verken ...

#Siste magasin

BestPractice Nordic

Nr. 2 • juni 2020
1. Årgang
  • Diabetes type 2 og hjertesykdom
  • Pneumokokkvaksinering
  • Prevensjon