Hepatitt E-virus smitter en av ti nordmenn

Infektionsmedicin | Christine Hanssen Rinaldo | 4. des 2019 kl. 4:02 |

En rekke virus kan angripe leveren og forårsake hepatitt, noen ganger med et sykdomsbilde preget av ekstrahepatiske manifestasjoner. Hepatitt A-virus (HAV), hepatitt B-virus (HBV), hepatitt C-virus (HCV), hepatitt D-virus (HDV) sammen med HBV, Epstein-Barr-virus (EBV) og cytomegalovirus (CMV) er alle velkjente årsaker til leverbetennelse.  Langt mindre kjent er det at det er hepatitt E-virus (HEV) ...

Årsaken er at behandlingskriteriene som er utarbeidet av Verdens helseorganisasjon (WHO) ikke er tilpasset afrikanske pasienter, viser en ny norsk-etiopisk studie. Omtrent 60 millioner mennesker i Afrika sør for Sahara lever med kronisk hepatitt B (KHB). Ubehandlet vil anslagsvis 20 % av disse dø av infeksjonen, først og fremst på grunn av senkomplikasjoner som skrumplever, ...

#Siste magasin

BestPractice Nordic

Nr. 2 • juni 2020
1. Årgang
  • Diabetes type 2 og hjertesykdom
  • Pneumokokkvaksinering
  • Prevensjon