This COVID-19 perspective was produced by Professor Jens D. Lundgren – one of the world’s leading infectious disease specialists. Jens. D. Lundgren is currently leading a clinical trial of investigational vaccine designed to protect against COVID-19. Jens D. Lundgren is also the founder and member of the steering committee of the HIV in Europe Initiative ...

Hiv-selvtesting (HIVST) gir oss bedre mulighet til oppnå UNAIDS 90-90-90-mål om at 90 % av alle hiv-positive skal være diagnostisert innen 2020 (og at 90 % av disse skal være på behandling, og at 90 % av disse skal ha oppnådd veksthemning). Det er vanskelig å finne frem til par, og vanlig hiv-testing kan marginalisere ...

Castlemans sykdom (Castleman’s disease; CD) er en heterogen gruppe av svært sjeldne lymfoproliferative tilstander som kjennetegnes av et typisk histopatologisk bilde.1 Tilstanden ble første gang beskrevet av patologen Benjamin Castleman i 1954. Årsaken er ukjent.  Sykdommen kan forekomme i en lymfeknute eller en lymfeknuteregion og kalles da unisentrisk CD (UCD). Utover symptomer fra glandelsvulst er ...

Intervju med Terje Hoel Når det gjelder oppfølging og behandling av hiv-positive og hvilke vaksiner som de bør få, så har det skjedd en god del forandringer siden aids-epidemiens begynnelse på åttitallet. Da anbefalte viat det skulle bli gitt pneumokokkvaksine til alle hiv-smittede, og som de nå får gratis på blå resept.  Ved Oslo Helseråd  ...

#Siste magasin

BestPractice Nordic

Nr. 2 • juni 2020
1. Årgang
  • Diabetes type 2 og hjertesykdom
  • Pneumokokkvaksinering
  • Prevensjon