Prevensjon til kvinner i over 40 år

Fastleger | Mette Haase Moen | 10. Jun 2020 kl. 10:30 |

Kvinner har behov for prevensjon i størsteparten av deres fertile liv – i gjennomsnitt 30-35 år. Valg av prevensjonsmetode varierer, unge kvinner oppfordres til å bruke intrauterin prevensjon eller prevensjonsstav som gir høy grad av sikkerhet fordi brukerfeil elimineres. P-pillen er imidlertid den foretrukne metoden hos de unge. Selv om fertiliteten reduseres i løpet av ...

Mulighetene for prevensjon er like for de unge jentene og for de voksne kvinnene i dag. Det være enda viktigere for de unge å unngå uønskede svangerskap og de sikreste metodene skal finnes og det er viktigt at kvinnen er med på valget av prevensionsmetode. Legen må derfor være lydhør for å oppnå et riktig ...

Forbered deg før du kler av deg

Fastleger | Psykiatri / Neurologi | Best Practice Nordic | 9. des 2019 kl. 1:38 |

Helt i starten av nyåret setter vi i gang den nordiske kampanjen Forbered deg før du kler av deg. Kampanjen setter fokus på prevensjon, og skal hjelpe kvinner med å ta stilling til hvilken type prevensjon som passer best for dem. Vi setter også et spesielt fokus på personer med ADHD, da kvinner med ADHD ...

#Siste magasin

BestPractice Nordic

Nr. 2 • juni 2020
1. Årgang
  • Diabetes type 2 og hjertesykdom
  • Pneumokokkvaksinering
  • Prevensjon