Spiseproblemer og spiseforstyrrelser forbinder vi gjerne med barn og unge, men er disse også relevante for voksne? Spiseforstyrrelser omfatter anorexia nervosa, bulimia nervosa og overspisingslidelse. Ved anoreksi ser man selvfremkalt lav vekt, ved bulimi ser man ofte normalvekt, men med ukentlige eller hyppigere hemmelige episoder med overspising og oppkast. Ved overspisingslidelse ser man ikke oppkast ...

#Siste magasin

BestPractice Nordic

Nr. 1 • mars 2020
1. Årgang
  • Arterosklerotisk sykdom
  • Kreftscreening
  • Depresjon