Skip to Content

Behandling basert på tarmhormonet GLP-1 hjelper millioner med diabetes

– status primo 2021

Det er skjedd en stor utvikling innenfor behandling av diabetes type 2 og alvorlig overvekt med GLP-1-baserte legemidler. De beste preparatene kan gis med ukentlige injeksjoner, men det finnes også tabletter med GLP-1-analog. Målet for konsentrasjon av glykert hemoglobin (A1c) kan oppnås hos flertallet av pasientene, og kombinasjoner med basal insulin er spesielt effektive ved alvorlige tilfeller. Hos pasienter med adipositas er det oppnådd et fall i kroppsvekten på opptil 18 %, og nå er det også vist signifikant forminsket risiko for utvikling av kardiovaskulær sykdom og død.

Få tilgang

Hvis du er lege, sykepleier eller annen helsepersonell, kan du få tilgang til hele artikkelen ved å opprette en profil på BestPractice Nordic.

Back to top